Vile Šentvid

Splošno

Lokacija novih stanovanjskih objektov »VILE ŠENTVID« se nahaja ob Ulici bratov Komel in zapolnjuje že pretežno pozidano območje delno s starejšim podeželskim poselitvenim vzorcem delno pa so že novejši objekti.

Naselje bo tvorilo 8 hiš (enostanovanjske (samostojne enote) in dvostanovanjske enote (dvojčki)). Gradnja bo potekala v 4. fazah. Vsaka faza bo zajemala gradnjo dveh objektov (enostanovanjski in/ali dvostanovanjski objekti).

Predvidena gradnja stanovanjskih enot bo urejena do III. podaljšane gradbene faze (urejena zunanjost objekta in okolica, priključki bodo pripeljani na fasado objekta). Finalni izbor in izvedba tlakov, materialov, opreme in inštalacij ter manjših sprememb tlorisov je prepuščena kupcu posamezne enote. Tudi odločitev glede izbira energentov za ogrevanje (plin, elektrika) je lastna izbira posameznega kupca.

Potencialni kupec se lahko z investitorjem dogovori za izdelavo objekta »na ključ« s sklenitvijo ločenega dogovora.

Vsaka enota bo imela lastne priključke, parkirišča, pri posameznih enotah.

Dvostanovanjska enota ima predvideno skupno površino lastnega zemljišča cca. 620 -640 m2 (cca. 315 m2 po enoti), enostanovanjski objekt pa ima predvideno skupno površino lastnega zemljišča cca. 630 m2.

Zasnova enot

Enote bodo etažno zasnovane: etaže P+N+M.

Stanovanjska enota v tipu dvojček ima v treh etažah predvideno cca 165 m2 bivalnih površin plus garažo in pripadajoče terase ter balkone. V pritlični etaži je prostor za garažo, bivalni prostori (kuhinja, jedilnica in dnevni prostor) ter vhod, v nadstropju je predvidena spalnica, stopnišče z garderobo, kopalnica s tušem, utility ter manjši balkon, v mansardnem delu pa sta predvideni 2 sobi z izhodom na večji balkon in kopalnica.

Enostanovanjski samostojni objekt pa ima v treh etažah predvideno cca 240 m2 bivalnih površin. V pritlični etaži se nahaja garaža, glavni vhod in bivalni prostori (kuhinja, jedilnica in dnevni prostor z izhodom na teraso), shrambni prostor ter wc za goste; v nadstropju se nahaja spalni del: spalnica, 2 otroški sobi, kopalnica in garderobna soba; ter v terasni etaži je predviden kabinet in shramba.

Stanovanjske enote uživajo prijeten del zelenih površin, v pritlični etaži so predvidene lepe, velike, prostorne terase, v nadstropni etaži pa so v dvostanovanjskem objektu predvideni balkoni iz posamezne sobe.

Zasnova sanitarnih prostorov omogoča visok nivo bivanja. Enote imajo v pritličju predvidene sanitarije za goste, v posamezni etaži pa so spalnice, kopalnice in garderobe.

Promet

Dostop in dovoz vozil na posamezno parcelo je iz ulice Bratov Komel. Zagotovljeno je zadostno število PM. Vse povozne površine bodo asfaltirane ali tlakovane.

Parkiranje obiskovalcev je predvideno na posamezni parceli objekta.

Strehe

Objekti so zasnovani moderno z ravnim tipom streh. S svojo ravno obliko in ponavljanjem dajejo stavbi poseben značaj.

STROJNE INSTALACIJE

Ogrevanje, hlajenje, prezračevanje je predvideno individualno za posamezno enoto. Možnost ogrevanja objekta in sanitarne vode je preko plinskega priključka, ki bo na fasadi objekta ali električno preko toplotne črpalke.

VODOVOD IN KANALIZACIJA

Vodovodni priključek

Objekti bodo priključeni na mestni vodovodni priključek. Vsaka posamezna enota bo imela v zelenici, v bližini parcelne meje vodomerni tipski jašek s pokrovom za en vodomer. V njem se bo nahajala zaporna armatura, čistilni kos, vodomer DN20 z vgrajenim radijskim sistemom odčitavanja in zaporna armatura.

Notranja instalacija vode bo za posamezno enoto priključena na instalacijo mestnega vodovoda preko novega vodovodnega priključka.

SPREMEMBE

Investitor si v času gradnje pridržuje pravico do sprememb kvadratur bivalnih in drugih površin, naklonov streh, tlorisov, cen.

V primeru že prodane enote pa se spremembe usklajujejo in potrjujejo v soglasju z že izbranim kupcem.