Osebna izkaznica


CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d.

Ljubljanska cesta 36
8000 Novo mesto

Skrajšan naziv: CGP, d.d.
Leto ustanovitve: 1962
Matična številka: 5069149
Vložna številka: 10001700
Davčna številka: 28448111
Šifra dejavnosti: 42.110 - Gradnja cest
Predsednik uprave: Martin Gosenca
Član uprave: Edo Škufca
Člani nadzornega sveta: Vesna Južna - predsednica nadzornega sveta

Denis Novak - namestnik predsednice nadzornega sveta

Marjan Kastelec - član nadzornega sveta