Gradnja stavb

Zaupanje investitorjev in zadovoljstvo uporabnikov sta pri nas ključni vrednoti. Ohranjamo ju z do sedaj uspešno izvedenimi projekti; poslovnimi in industrijskimi objekti, trgovskimi in servisnimi centri ter individualnimi in večstanovanjskimi objekti. Spoštovanje dogovorov pripomore k zadovoljstvu investitorjev. Vendar to samo po sebi nikakor ne bi bilo dovolj: naši visoko usposobljeni kadri z uporabo sodobne tehnologije, lastnega znanja, opreme in kakovostnih surovin ideje arhitektov vsakokrat odgovorno zgradijo po željah in pričakovanjih naročnika.

Z lastnim strokovno usposobljenim kadrom in preverjenimi ter kakovostnimi podizvajalci izvedemo zemeljska, gradbena, obrtniška, instalacijska in zaključna dela.

Zagotavljamo kakovostno izvedbo ter skladnost gradnje s predpisi in projektno dokumentacijo.

Vrtci, šole, športni objekti, tovarne, trgovski centri, domovi in ostali objekti splošnega družbenega pomena so le del mozaika naših dosežkov.

Reference

Kontakt

CGP d.d.
Ljubljanska cesta 36
8000 Novo mesto

Področje gradnje:
Stanka Debevec 
T: +386 (0)7 39 42 766
F: +386 (0)7 39 42 800
E: stanka.debevec@cgp.si

Zadnja novica

Podpis gradbene pogodbe z Občino Metlika
17. 02. 2020

Podpis gradbene pogodbe z Občino Metlika

12. februarja 2020 sta g. Darko Zevnik, župan Občine Metlika in g. Martin Gosenca, predsednik uprave podjetja CGP d.d. iz Novega mesta, podpisala gradbeno pogodbo za izvedbo investicije »Izgradnja gospodarske javne infrastrukture v industrijski coni Beti«.

Vrednost gradbene pogodbe znaša 432 tisoč EUR, izgradnja pa je predvidena v letih 2020-2021.