Proizvodnja

Razvijamo in nadgrajujemo tehnologijo proizvodnje gradbenih materialov.

Kakovost vseh vhodnih materialov kot tudi končnih proizvodov redno kontroliramo v dveh lastnih laboratorijih. Preiskave izvaja usposobljeno ter izkušeno osebje s sodobno, vzdrževano in kalibrirano opremo. S tem zagotavljamo, da so lastnosti proizvodov v skladu z veljavnimi tehničnimi specifikacijami in slovenskimi ter evropskimi standardi.

Kamniti materiali

V kamnolomih Cerov Log, Vrhpeč, Vrčice, Gunte, Dolenje Laknice, Log, separaciji Drnovo in Dobruška vas ter gramoznici Stari Grad pridobivamo potrebni kamniti material, ki ga porabimo pri gradnji, del proizvodnje pa prodamo na trgu.

Večnamenski proizvodni program nam zagotavlja različne surovine: drobljeni sejani kamniti material za proizvodnjo asfaltnih zmesi, betona in malt. Drobljence z nazivno vrednostjo do 300 mm uporabljamo za nevezane in hidravlično vezane materiale pri gradnji inženirskih objektov. Proizvajamo tudi kamen za obloge pri vodnih zgradbah in drugih gradbenih delih.

Asfaltne zmesi

V asfaltni bazi Drnovo pri Krškem izdelujemo asfaltne zmesi. Proizvodna kapaciteta znaša 160 ton asfaltne zmesi na uro. Glede na naravo dela lahko proizvedemo različne tipe asfaltnih zmesi: nosilne, vezne in obrabno zaporne asfalt betone, drobirje z bitumenskim mastiksom ter drenažne asfalte. Primerne so za vozišča z največjimi prometnimi obremenitvami.

Betonske mešanice

V skupini CGP imamo šest betonarn, od tega dve na Dolenjskem v Novem mestu in kamnolomu Vrhpeč, dve v Posavju na Drnovem in v Boštanju ter betonarno v Črnomlju. Šesta betonarna je visoko zmogljiva in sodobna mobilna betonarna, ki se seli skupaj z največjimi projekti. Betonarne v Novem mestu, kamnolomu Vrhpeč in Drnovem imajo proizvodno kapaciteto 45 m3 betona na uro. Betonarni v Črnomlju in Boštanju sta manjši, njuna kapaciteta je 23 m3 na uro. Mobilna betonarna lahko proizvede tudi do 60 m3 na uro. Naše betonarne sodijo med tehnološko najsodobnejše. Proizvajamo betone trdnostnega razreda od C 8/10 do C 35/45, med katerimi so tudi takšni, ki so poleg visoke tlačne trdnosti odporni na mraz, soli ter vdor vode.

Vsi proizvodni obrati imajo certifikat kontrole proizvodnje, ki ga izda pristojni certifikacijski organ, ter na ta način izpolnjujejo zahteve Zakona o gradbenih proizvodih kot tudi evropske Uredbe o gradbenih proizvodih (CPR).

Kontakt

CGP d.d.
Ljubljanska cesta 36
8000 Novo mesto


Stanka Debevec
T: +386 (0)7 39 42 766
F: +386 (0)7 39 42 703
E: debevec.stanka@cgp.si

Zadnja novica