Vzdrževanje cest in vodotokov

Vzdrževalna dela opravljamo na celotnem območju Dolenjske, Posavja, ribniško-kočevske regije in Bele Krajine na več kot 2500 km cest.

Budno nadziramo in skrbimo za vse vrste cest: od hitrih, glavnih in regionalnih do lokalnih. Vzdržujemo tudi mestne ulice. S specialno opremo, skupinskim delom in hitro zivnostjo uspešno obvladujemo vse zadane naloge. Izvajamo letno in zimsko vzdrževanje cest. Udeležencem v prometu tako skozi celo leto omogočamo hitra in predvsem varna potovanja.

Specializirani smo za izvajanje strokovnih nalog in izdelavo projektne dokumentacije s področja gradenj ter vzdrževanja vodnogospodarskih objektov in izvedbe sonaravnih ter klasičnih ureditev in regulacij vodotokov.

Vzdrževanje cest je naša temeljna dejavnost s katero se podjetje ukvarja že od ustanovitve dalje. Strokovno projektiranje, gradnja in vzdrževanje vodotokov je naša odlika že več kot 50 let.

Reference

Kontakt

CGP d.d.
Ljubljanska cesta 36
8000 Novo mesto

Področje vzdrževanja cest in vodotokov:
Anica Jurečič
T: +386 (0)7 39 42 862
F: +386 (0)7 39 42 889
E: anica.jurecic@cgp.si

Zadnja novica

Podpis gradbene pogodbe z Občino Metlika
17. 02. 2020

Podpis gradbene pogodbe z Občino Metlika

12. februarja 2020 sta g. Darko Zevnik, župan Občine Metlika in g. Martin Gosenca, predsednik uprave podjetja CGP d.d. iz Novega mesta, podpisala gradbeno pogodbo za izvedbo investicije »Izgradnja gospodarske javne infrastrukture v industrijski coni Beti«.

Vrednost gradbene pogodbe znaša 432 tisoč EUR, izgradnja pa je predvidena v letih 2020-2021.