Vzdrževanje cest in vodotokov

Vzdrževalna dela opravljamo na celotnem območju Dolenjske, Posavja, ribniško-kočevske regije in Bele Krajine na več kot 2500 km cest.

Budno nadziramo in skrbimo za vse vrste cest: od hitrih, glavnih in regionalnih do lokalnih. Vzdržujemo tudi mestne ulice. S specialno opremo, skupinskim delom in hitro zivnostjo uspešno obvladujemo vse zadane naloge. Izvajamo letno in zimsko vzdrževanje cest. Udeležencem v prometu tako skozi celo leto omogočamo hitra in predvsem varna potovanja.

Specializirani smo za izvajanje strokovnih nalog in izdelavo projektne dokumentacije s področja gradenj ter vzdrževanja vodnogospodarskih objektov in izvedbe sonaravnih ter klasičnih ureditev in regulacij vodotokov.

Vzdrževanje cest je naša temeljna dejavnost s katero se podjetje ukvarja že od ustanovitve dalje. Strokovno projektiranje, gradnja in vzdrževanje vodotokov je naša odlika že več kot 50 let.

Reference

Kontakt

CGP d.d.
Ljubljanska cesta 36
8000 Novo mesto

Področje vzdrževanja cest in vodotokov:
Anica Jurečič
T: +386 (0)7 39 42 862
F: +386 (0)7 39 42 889
E: anica.jurecic@cgp.si

Zadnja novica

27. 05. 2022

REDNA SEJA SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE VGP Novo mesto d.d.,

Uprava družbe na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Statuta družbe VGP Novo mesto, d.d., Ljubljanska cesta 36, Novo mesto, v soglasju z nadzornim svetom, sklicuje:

REDNO SEJO SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE VGP Novo mesto d.d.,
ki bo v torek, 05.07.2022, ob 13.00 uri,
na sedežu družbe, Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto.

News Forex
123movies