Hčerinske družbe

 

CGP-GIP, podjetje za proizvodnjo in storitve, d.o.o.

Ljubljanska cesta 36
8000 Novo mesto

Skrajšan naziv: CGP-GIP d.o.o.
Matična številka: 1794809
Davčna številka: 22051481
Šifra dejavnosti: 81.300 – Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
Direktor: Miran Torkar Tomljanovič

CGP-ING, gradbeni inženiring, d.o.o.

Ljubljanska cesta 36
8000 Novo mesto

Skrajšan naziv:CGP-ING d.o.o.
Matična številka:384708
Davčna številka:75286912
Šifra dejavnosti:42.110 - Gradnja cest
Direktor:Martin Gosenca

CGP d.o.o. za građevinarstvo i usluge

Novakova ulica 30
10090 Zagreb

Skrajšan naziv: CGP, d.o.o.
Matična številka: 080420670
Direktor: Miran Torkar Tomljanovič

Podružnice

Kosovo

CGP d.d. – Dega në Kosovë
Tivari 53
Prishtinë

Zagreb

CGP GRADNJA, d.d. – Podružnica Zagreb
Vjenčeslava Novaka 30
10000 Zagreb