Lokacija

VILE ŠENTVID

V neposredni bližini se nahaja vsa javna infrastruktura, šola, vrtec, ZD, trgovina, banka; nepremičnina je od AC priključka oddaljena cca. 400 m.

Lokacija novih stanovanjskih objektov »VILE ŠENTVID« se nahaja ob Ulici bratov Komel in zapolnjuje že pretežno pozidano območje delno s starejšim podeželskim poselitvenim vzorcem delno pa so že novejši objekti.

Naselje bo tvorilo 8 hiš (enostanovanjske (samostojne enote) in dvostanovanjske enote (dvojčki)). Gradnja bo potekala v 4. fazah. Vsaka faza bo zajemala gradnjo dveh objektov (enostanovanjski in/ali dvostanovanjski objekti).

Predvidena gradnja stanovanjskih enot bo urejena do III. podaljšane gradbene faze (urejena zunanjost objekta in okolica, priključki bodo pripeljani na fasado objekta). Finalni izbor in izvedba tlakov, materialov, opreme in inštalacij ter manjših sprememb tlorisov je prepuščena kupcu posamezne enote. Tudi odločitev glede izbora energentov za ogrevanje (plin, elektrika) je lastna izbira posameznega kupca.

Potencialni kupec se lahko z investitorjem dogovori za izdelavo objekta »na ključ« s sklenitvijo ločenega dogovora.
Vsaka enota bo imela lastne priključke, parkirišča, pri posameznih enotah.Dvostanovanjska enota ima predvideno skupno površino lastnega zemljišča cca. 620 -650 m2 (cca. 320 m2 po enoti). 

Promet

Dostop in dovoz vozil na posamezno parcelo je iz ulice Bratov Komel. Zagotovljeno je zadostno število PM. Vse povozne površine bodo asfaltirane ali tlakovane. Parkiranje obiskovalcev je predvideno na posamezni parceli objekta.