Aktualni projekti

Aktualni projekti

29. 3. 2017

Poslovno skladiščni objekt TEM Čatež

Za investitorja TEM ČATEŽ gradimo dvoetažni POSLOVNO SKLADIŠČNI OBJEKT.

Objekt v neto tlorisni izmeri 1.895 m2 vsebuje vhodno avlo, razstavni prostor, pisarne in skladišče. Obenem se bo uredila tudi manipulativna površina pred objektom ter parkirišča za zaposlene. Neposredno za skladiščnim objektom bo postavljena garažna stavba v neto tlorisni izmeri 1.259 m2 z dvemi etažami  za parkiranje v pritličju in nadstropju. Umestitev objekta bo tik ob SV del obstoječega kompleksa. Uredi se dostopni trg, ki služi kot protokolaren dostop do glavnega vhoda v upravni del, proizvodni del ter predstavitveni del. Kompleks je torej razdeljen na dostavni del na zahodni strani, upravni del s trgom, parkirišči za obiskovalce, mirni del trga z zelenico pred jedilnico ter razstavnim salonom, predstavitvenim delom in na koncu delom za odvoz končnih izdelkov ob novem objektu.

Pri gradnji kompleksa bodo uporabljeni predvsem beton in jeklo. Talne ab plošče so finalno obdelane kot brušen beton, fasada objekta je izdelana iz betonskih fasadnih panelov v kombinaciji s pločevinastimi paneli. Streha ima minimalni naklon prekrita z membransko folijo in varilnim trakom in krita s prodcem in ekstenzivno zazelenitvijo. Stavbno pohištvo je delno aluminijasto, delno jekleno. Upoštevane so toplotne zahteve, ki izhajajo iz elaborata gradbene fizike ter zvočna izolativnost. Okna so zastrta z zunanjimi senčili. Finalni tlaki v glavnih (skladiščni in razstavni del) prostorih so iz brušenega mikroarmiranega betona, v kopalnicah je uporabljena keramika in v ostalih prostorih linolej. Stene so deloma izvedene v vidnem betonu, deloma so ometane, kitane, brušene in slikane s poldisperzijsko barvo.

Rok izvedbe po terminskem planu je osem mesecev.

Nazaj na aktualne projekte